Generalforsamling 2015

AfriCANs årlige generalforsamling bliver i år afholdt tirsdag d. 24/2 kl. 19-21 på adressen Meinungsgade 12, 3. th., 2200 København N.
Ideer fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til info@afri-can.dk senest 3 uger før. Af hensyn til planlægning og indkøb af kaffe/the osv. er der seneste tilmelding til generalforsamlingen d. 15/2. Man tilmelder sig ved at sende en mail med sit navn og medlemsnummer til info@afri-can.dk. Dagsorden for mødet sendes til de tilmeldte ugen inden mødet.