AfriCAN får støtte fra civilsamfundspuljen

AfriCAN er af CISU (Civilsamfund i Udvikling) blevet bevilliget støtte til forbedring af uddannelse og bæredygtighed i Nordghana.

Det er projektet: ”Student Union Empowerment: A Stronger Voice for Students in Northern Ghana” som CISU har bevilliget støtte til. Derfor rejser Bestyrelsen i AfriCAN til Ghana i januar, hvor de sammen med vores nye samarbejdspartner, CSIF (Civil Society and Institutional Foundation), skal færdiggøre den fælles samarbejdsaftale for projektet.

For at støtte op om videregående uddannelse i Nordghana søger AfriCAN at styrke lokale studenterorganisationer. Vi mener, at uddannelse er en forudsætning for at skabe økonomisk vækst og sociale forandringer i Ghana, men uddannelsessystemet er præget af manglende inddragelse af og indflydelse for de studerende, samtidig med at der mangler en kobling mellem uddannelse og beskæftigelse. Vi vil derfor dels internt styrke studenterorganisationerne og dels styrke koblingen mellem uddannelse og beskæftigelse.

Til januar 2016 rejser Bestyrelsen derfor til Ghana for at klargøre de endelige detaljer omkring projektet, for at styrke kommunikationen og forventningerne med vores samarbejdspartner CSIF samt få en dybere forståelse for de studerendes meninger og synspunkter. Rejsen til Ghana handler med andre ord om at sikre sig, at projektet har de studerende i fokus, så fundamentet skabes ud fra deres behov og ønsker.

Støtten til dette projekt er med til at skabe forudsætningerne for, at videre partnerskab og flere projekter kan blive til en realitet, som dermed i sidste ende kommer de studerende til gode i Ghana.