Alle indlæg af Jens Johansen

Generalforsamling

AfriCAN afholder ordinær generalforsamling d 15. marts 2017 kl. 17.30-19.00 i København.

Af hensyn til planlægning og indkøb af kaffe/te m.v. er der seneste tilmelding til generalforsamlingen den 1. marts. Man tilmelder sig ved at sende en mail med sit navn og medlemsnummer til info@afri-can.dk. Dagsorden sendes til de tilmeldte senest tre dage inden mødet.

Idéer fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamling, bedes sendt på ovenstående mail senest 14 dage inden afholdelsen.

Indkaldelse til generalforsamling

AfriCAN afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2017 kl. 17.30-19.00 i København.

Af hensyn til planlægning og indkøb af kaffe/te m.v. er der seneste tilmelding til generalforsamlingen den 23. marts. Man tilmelder sig ved at sende en mail med sit navn og medlemsnummer til info@afri-can.dk. Dagsorden sendes til de tilmeldte senest tre dage inden mødet.

Idéer fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamling, bedes sendt på ovenstående mail senest 14 dage inden afholdelsen.

Ændringer på hjemmesiden

AfriCAN’s hjemmeside gennemgår i øjeblikket nogle ændringer. Efter et længerevarende nedbrud i efteråret er hjemmesiden nu oppe at køre i et nye design, men der vil fortsat løbende skulle ske forskellige tilpasninger. Du kan derfor måske støde på tomme sider eller links, der ikke virker – men bær venligst over med os, vi arbejder på det. Husk også, at du altid kan besøge vores Facebook-side.

Ny partner til EduAfrica

AfriCAN har indgået partnerskab med den ghanesiske organisation Civil Society and Institutional Foundation (CSIF) om den lokale varetagelse af projektet EduAfrica fremadrettet. CSIF er en paraplyorganisation for små og mellemstore ngo’er, som AfriCAN allerede har arbejdet tæt sammen med under forberedelsen af projektet Student Union Empowerment.

Indtil for nylig var organisationen YOPP AfriCANs partnerorganisation i Ghana, men YOPPs lille størrelse gjorde det desværre for svært for dem at varetage opgaven effektivt.

Det er planen, at det første hold EduAfrica-sponsorerede studerende under partnerskabet med CSIF skal starte op efter sommerferien.

Læs mere om CSIF her.

Ekstraordinær generalforsamling

AfriCAN afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2016 kl. 18.00 i København.

Ideer fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til info@afri-can.dk senest 3 uger før afholdelsen. Af hensyn til planlægning og indkøb af kaffe/te m.v. er der seneste tilmelding til generalforsamlingen den 3. marts. Man tilmelder sig ved at sende en mail med sit navn og medlemsnummer til info@afri-can.dk. Dagsorden sendes til de tilmeldte senest tre dage inden mødet.

AfriCAN går ind i kampen mod nedskæringer i Civilsamfundspuljen

Regeringen har varslet, at de planlægger at skære yderligere halvanden milliard kr. i udviklingsbistanden. Vi er selvfølgelig dybt uenige, så derfor har Bestyrelsen i AfriCAN skrevet et brev til vores udenrigsminister, Kristian Jensen.

Skær ikke i udviklingsbistanden

Kære udenrigsminister Kristian Jensen samt borgerlige udviklingsordførere.

Vi skriver til jer, fordi det forlyder, at man vil gennemføre markante nedskæringer på den langsigtede udviklingsbistand, fordi udgifterne til asylansøgere i Danmark overstiger det forventede. Vi vil gerne benytte lejligheden til på det kraftigste at fraråde disse nedskæringer, og vi håber, at I vil tage jer tid til at lytte til vores argumenter.

Regeringen har allerede skåret massivt på udviklingsbistanden. Det er noget, der kan mærkes, og som desværre betyder, at mange gode projekter til gavn for verdens fattige og udsatte må droppes. At skære yderligere halvanden milliard på området som bebudet vil være katastrofalt for dansk udviklingsarbejde og for de mennesker, som arbejdet kommer til gode.

Vi har svært ved at se rimeligheden i at sende regningen for flygtningestrømmen videre til nogle af de andre mennesker her i verden, der har mest brug for hjælp. Og det virker ærlig talt også som en kortsigtet løsning, for via udviklingsbistanden er Danmark med til at skabe stabilitet, demokratisk udvikling og økonomisk vækst i lande, der ellers risikerer at blive de næste konfliktområder.

AfriCAN er en lille organisation baseret 100 % på frivillige kræfter. Vi har ingen ansatte, ingen lokaler og ingen udgifter til dyre konsulenter og lignende. Netop derfor kan vi og andre små udviklingsorganisationer gøre en stor forskel for forholdsmæssigt få penge. Vores arbejde vil imidlertid ikke være muligt uden midler fra Civilsamfundspuljen under CISU, der risikerer at blive ramt meget hårdt, hvis den danske udviklingsbistand beskæres yderligere.

Vores bøn til jer er derfor denne: Lad være med at skære yderligere i udviklingsbistanden. Vi ved kun alt for godt, at penge ikke gror på træerne, men de kan og skal findes andre steder end hos verdens fattigste.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i AfriCAN

 

 

Vil du donere IT-udstyr til et godt formål?

Har du/I brugt IT-udstyr liggende, som alligevel bare fylder, og som du aldrig bruger? Så kan AfriCAN bruge det!

AfriCAN har sammen med vores nye samarbejdspartner, CSIF, rejst projektet “Student Union Empowerment: A Stronger Voice for Students in Northern Ghana”, der skal styrke lokale studenterorganisationer. I forbindelse med opstart af projektet rejser Bestyrelsen derfor til Ghana i januar 2016 , og vi mangler IT-udstyr, der kan doneres til vores samarbejdspartner.

Rejsen til Ghana skal klargøre de endelige detaljer samt sikre, at de studerende er i fokus. I den forbindelse vil vi anmode private såvel som virksomheder/organisationer om at være med til at donere IT-udstyr i form af brugte computere, tablets, kameraer, telefoner, printere, m.m., som vi kan give til CSIF. De skal bruge det til at dokumentere projektet og forløbet, og eftersom de er en forholdsvis ny organisation, har de ikke selv ressourcerne til at købe det. Derfor har vi brug for din/jeres hjælp, og vi håber at budskabet kan spredes.

AfriCAN afhenter gerne. Kontaktoplysninger kan findes her.

Du kan læse meget mere om projektet her.

 

Frivilligportræt – Mød Malia

billede af Malia

Mød Malia – hun er frivillig i AfriCAN i vores kommunikationsudvalg. Malia har en baggrund som Multimediedesigner fra Erhvervsakademiet Lillebælt og studerer på nuværende tidpunkt International Virksomhedskommunikation på SDU i Slagelse. Som multimediedesigner var hun praktikant hos den danske NGO, Børneulykkesfonden, og her blev hun grebet af følelse af at ville gøre en forskel for andre. Efter sit praktikforløb fortsatte hun med at være frivillig samme sted. Da Malia startede på SDU sommeren 2015, så hun muligheden for at kunne bruge sine tidligere erfaringer og sine færdigheder hos AfriCAN. Uddannelse til alle, hjælp til selvhjælp, samarbejde – det var det, som virkelig tændte Malia og fik hende til at blive frivillig i AfriCAN. Malia håber på at kunne være medvirkende til at gøre en forskel og dermed give en håndsrækning til dem, som har brug for det. På nuværende tidspunkt arbejder Malia med at optimere AfriCAN’s hjemmeside gennem en brugertest, samtidig med at hun er med til at udvikle AfriCAN’s strategi på sociale medier.

AfriCAN får støtte fra civilsamfundspuljen

AfriCAN er af CISU (Civilsamfund i Udvikling) blevet bevilliget støtte til forbedring af uddannelse og bæredygtighed i Nordghana.

Det er projektet: ”Student Union Empowerment: A Stronger Voice for Students in Northern Ghana” som CISU har bevilliget støtte til. Derfor rejser Bestyrelsen i AfriCAN til Ghana i januar, hvor de sammen med vores nye samarbejdspartner, CSIF (Civil Society and Institutional Foundation), skal færdiggøre den fælles samarbejdsaftale for projektet.

For at støtte op om videregående uddannelse i Nordghana søger AfriCAN at styrke lokale studenterorganisationer. Vi mener, at uddannelse er en forudsætning for at skabe økonomisk vækst og sociale forandringer i Ghana, men uddannelsessystemet er præget af manglende inddragelse af og indflydelse for de studerende, samtidig med at der mangler en kobling mellem uddannelse og beskæftigelse. Vi vil derfor dels internt styrke studenterorganisationerne og dels styrke koblingen mellem uddannelse og beskæftigelse.

Til januar 2016 rejser Bestyrelsen derfor til Ghana for at klargøre de endelige detaljer omkring projektet, for at styrke kommunikationen og forventningerne med vores samarbejdspartner CSIF samt få en dybere forståelse for de studerendes meninger og synspunkter. Rejsen til Ghana handler med andre ord om at sikre sig, at projektet har de studerende i fokus, så fundamentet skabes ud fra deres behov og ønsker.

Støtten til dette projekt er med til at skabe forudsætningerne for, at videre partnerskab og flere projekter kan blive til en realitet, som dermed i sidste ende kommer de studerende til gode i Ghana.