Kategoriarkiv: Studerende Kategorier

Nr 1 studerende

Generalforsamling

AfriCAN afholder ordinær generalforsamling d 15. marts 2017 kl. 17.30-19.00 i København.

Af hensyn til planlægning og indkøb af kaffe/te m.v. er der seneste tilmelding til generalforsamlingen den 1. marts. Man tilmelder sig ved at sende en mail med sit navn og medlemsnummer til info@afri-can.dk. Dagsorden sendes til de tilmeldte senest tre dage inden mødet.

Idéer fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamling, bedes sendt på ovenstående mail senest 14 dage inden afholdelsen.

Ændringer på hjemmesiden

AfriCAN’s hjemmeside gennemgår i øjeblikket nogle ændringer. Efter et længerevarende nedbrud i efteråret er hjemmesiden nu oppe at køre i et nye design, men der vil fortsat løbende skulle ske forskellige tilpasninger. Du kan derfor måske støde på tomme sider eller links, der ikke virker – men bær venligst over med os, vi arbejder på det. Husk også, at du altid kan besøge vores Facebook-side.

Ny partner til EduAfrica

AfriCAN har indgået partnerskab med den ghanesiske organisation Civil Society and Institutional Foundation (CSIF) om den lokale varetagelse af projektet EduAfrica fremadrettet. CSIF er en paraplyorganisation for små og mellemstore ngo’er, som AfriCAN allerede har arbejdet tæt sammen med under forberedelsen af projektet Student Union Empowerment.

Indtil for nylig var organisationen YOPP AfriCANs partnerorganisation i Ghana, men YOPPs lille størrelse gjorde det desværre for svært for dem at varetage opgaven effektivt.

Det er planen, at det første hold EduAfrica-sponsorerede studerende under partnerskabet med CSIF skal starte op efter sommerferien.

Læs mere om CSIF her.

Ekstraordinær generalforsamling

AfriCAN afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2016 kl. 18.00 i København.

Ideer fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til info@afri-can.dk senest 3 uger før afholdelsen. Af hensyn til planlægning og indkøb af kaffe/te m.v. er der seneste tilmelding til generalforsamlingen den 3. marts. Man tilmelder sig ved at sende en mail med sit navn og medlemsnummer til info@afri-can.dk. Dagsorden sendes til de tilmeldte senest tre dage inden mødet.

Vil du donere IT-udstyr til et godt formål?

Har du/I brugt IT-udstyr liggende, som alligevel bare fylder, og som du aldrig bruger? Så kan AfriCAN bruge det!

AfriCAN har sammen med vores nye samarbejdspartner, CSIF, rejst projektet “Student Union Empowerment: A Stronger Voice for Students in Northern Ghana”, der skal styrke lokale studenterorganisationer. I forbindelse med opstart af projektet rejser Bestyrelsen derfor til Ghana i januar 2016 , og vi mangler IT-udstyr, der kan doneres til vores samarbejdspartner.

Rejsen til Ghana skal klargøre de endelige detaljer samt sikre, at de studerende er i fokus. I den forbindelse vil vi anmode private såvel som virksomheder/organisationer om at være med til at donere IT-udstyr i form af brugte computere, tablets, kameraer, telefoner, printere, m.m., som vi kan give til CSIF. De skal bruge det til at dokumentere projektet og forløbet, og eftersom de er en forholdsvis ny organisation, har de ikke selv ressourcerne til at købe det. Derfor har vi brug for din/jeres hjælp, og vi håber at budskabet kan spredes.

AfriCAN afhenter gerne. Kontaktoplysninger kan findes her.

Du kan læse meget mere om projektet her.

 

AfriCAN får støtte fra civilsamfundspuljen

AfriCAN er af CISU (Civilsamfund i Udvikling) blevet bevilliget støtte til forbedring af uddannelse og bæredygtighed i Nordghana.

Det er projektet: ”Student Union Empowerment: A Stronger Voice for Students in Northern Ghana” som CISU har bevilliget støtte til. Derfor rejser Bestyrelsen i AfriCAN til Ghana i januar, hvor de sammen med vores nye samarbejdspartner, CSIF (Civil Society and Institutional Foundation), skal færdiggøre den fælles samarbejdsaftale for projektet.

For at støtte op om videregående uddannelse i Nordghana søger AfriCAN at styrke lokale studenterorganisationer. Vi mener, at uddannelse er en forudsætning for at skabe økonomisk vækst og sociale forandringer i Ghana, men uddannelsessystemet er præget af manglende inddragelse af og indflydelse for de studerende, samtidig med at der mangler en kobling mellem uddannelse og beskæftigelse. Vi vil derfor dels internt styrke studenterorganisationerne og dels styrke koblingen mellem uddannelse og beskæftigelse.

Til januar 2016 rejser Bestyrelsen derfor til Ghana for at klargøre de endelige detaljer omkring projektet, for at styrke kommunikationen og forventningerne med vores samarbejdspartner CSIF samt få en dybere forståelse for de studerendes meninger og synspunkter. Rejsen til Ghana handler med andre ord om at sikre sig, at projektet har de studerende i fokus, så fundamentet skabes ud fra deres behov og ønsker.

Støtten til dette projekt er med til at skabe forudsætningerne for, at videre partnerskab og flere projekter kan blive til en realitet, som dermed i sidste ende kommer de studerende til gode i Ghana.

Ekstraordinær generalforsamling

AfriCAN afholder ekstraordinær generalforsamling d. 10/9 kl. 19-21 på adressen Dybbølsgade 64, st. tv., 1721 København V. Ideer fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til info@afri-can.dk senest 1 uger før. Af hensyn til planlægning og indkøb af kaffe/the osv. er der seneste tilmelding til generalforsamlingen d. 5/9. Man tilmelder sig ved at sende en mail med sit navn og medlemsnummer til info@afri-can.dk. Dagsorden for mødet sendes til de tilmeldte 3 dage inden mødet.

De første studerende er igang

Så skete det endelig – det vi har arbejdet henimod siden starten af oktober 2012!

Vores første økonomiske overførsel er nu en realitet, da der er sendt penge afsted til opstart af de første tre studerende i Ghana.

Det er kæmpe stort og har stor betydning for vores videre arbejde med at finde medlemmer, sponsorer og andre, som kan bidrage til arbejdet med at støtte videregående uddannelse til unge i Ghana.

AfriCAN vil gerne takke alle, der har bidraget – medlemmer samt andre donorer – for støtten. Uden den var det ikke muligt.

De tre unge, som bliver støttet i denne omgang er (fra venstre): Sumaila Salifu, Civiløkonomi, Baba Imoro Alhassan, Civiløkonomi & Napaga Mohammed, Diplomuddannelse i undervisning (lærer).

De 3 første studerende

 

Alle tre mangler at færdiggøre det sidste år af deres uddannelse, før de kan gå ud og søge drømmejobbet.
Læs mere om de studerende og deres liv her.

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

Mette Markvardsen, Næstformand i AfriCAN rejser til London for at tage sin kandidat i Kommunikation, og hun vælger derfor at træder ud af AfriCAN’s bestyrelse og sekretariat. Dog forsætter hun stadig som aktiv i fundraisingudvalget i perioden.

Vi takker Mette for hendes arbejde og ønsker hende held og lykke med studiet. I stedet for Mette træder Karin Lerche til og skal sidde i bestyrelsen og sekretariatet, hvor hun får det overordnede ansvar for fundraisingudvalget.

Karin Lerche er i gang med sin kandidat, hvor hun læser kønsstudier og kultur- og sprogmøde studier. Hun brænder for udviklingsarbejde ser frem til at komme i gang med arbejdet i AfriCAN. Vi glæder os til at samarbejde med Karin.

God søndag.