Om AfriCAN

AfriCAN er en medlemsdrevet NGO, der arbejder for at skabe bedre vilkår gennem uddannelse. AfriCAN blev stiftet i 2012 på initiativ af Mille Shalini Pjedsted, efter hun havde rejst og været involveret i udviklingsarbejde i flere forskellige afrikanske lande.
En af de væsentligste udfordringer for det afrikanske kontinent er manglen på højtuddannede, som kan være med til at skabe økonomisk og social udvikling. AfriCAN fokuserer derfor sit arbejde på mellemlang eller lang videregående uddannelse. Mange NGO’er og udviklingsprojekter beskæftiger sig med grunduddannelse i Afrika, men muligheden for at uddanne sig videre end folkeskoleniveau er ofte negligeret. AfriCAN har i øjeblikket to projekter i Nordghana: EduAfrica, der sikre unge med begrænsede midler adgang til videregående uddannelse, og Student Union Empowerment der har til formål at styrke de studenredes indflydelse på deres uddannelse. 

AfriCAN består af en valgt bestyrelse og en række frivillige, som ønsker at arbejde for bæredygtig udvikling i Afrika. AfriCAN har ingen lønnede ansatte.
Det er vigtigt for AfriCAN at have fokus på samarbejde med lokale organisationer i samarbejdslandet for at skabe forankring i lokalmiljøet. AfriCAN har siden 2014 arbejdet sammen med Civil Society and Institutional Foundation (CSIF)  

AfriCAN arbejder ud fra værdierne ansvarlighed, bæredygtighed, dialog og gennemsigtighed.

CVR-nummer: 34645000