Vision & mission

Vision

AfriCANs vision er, at unge i Afrika er med til at skabe en bæredygtig udvikling i deres lokalsamfund med de kompetencer, de opnår gennem videregående uddannelse og beskæftigelse.

Mission

AfriCANs mission består af tre hovedpointer; lokalt engagement, uddannelse som hjælp til selvhjælp og interkulturel forståelse.

Lokalt engagement
Vi ønsker at styrke unge afrikaneres muligheder for at deltage aktivt i samfundet ved at støtte deres mulighed for at få en videregående uddannelse og anden færdighedstræning, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet, samt styrke deres engagement i frivilligt arbejde i lokalområdet. For at realisere dette, yder vi økonomisk støtte og vejledning til unge afrikaneres videregående uddannelse og færdighedstræning gennem projekter i samarbejde med afrikanske partnerorganisationer.

Uddannelse som hjælp til selvhjælp
Vi ønsker at give afrikanske unge mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem videregående uddannelse og færdighedstræning, idet vi tror på, at uddannelse er et centralt punkt i forhold til de unges muligheder for at hjælpe sig selv og deres familie til en mere selvstændig økonomisk og social stabil fremtid.

Interkulturel forståelse
Vi ønsker at fremme interkulturel forståelse ved at understøtte muligheden for kommunikation mellem unge i Afrika og Danmark via AfriCAN’s hjemmeside og blogs. Vi tror på, at dette kan være medvirkende til at sætte fokus på Afrika’s potentiale i forhold til den nye generation af ressourcestærke og engagerede unge.

Værdier

  • Ansvarlighed

AfriCAN tror på, at det er et globalt ansvar at skabe en mere lige og retfærdig verden, hvor befolkningen har samme ret til og tilgængelighed til ressourcer. 

  • Bæredygtighed

AfriCAN tror på bæredygtighed i form af lokal forankring, hvor de unge selv tager ansvar og skaber en positiv fremtid for dem selv og deres nærområde. Vi tror på, at forpligtelse og engagement fra de unge er en nødvendighed for at skabe forandring både lokalt og nationalt i Afrika.

  • Dialog

AfriCAN tror på, at dialog og information er vigtigt i forhold til at skabe en forståelse og accept af et ressourcestærkt Afrika med kompetente unge, hvor der kan skabes en positiv vedvarende forandring. Vi tror samtidig på, at en ligeværdig relation mellem partnerne i nord og syd med respekt for kulturelle forskelle er essentiel for at skabe succesfulde og bæredygtige projekter.

  • Gennemsigtighed

AfriCAN tror på, at gennemsigtighed i forhold til partnerne i syd og nord samt mellem den lokale partnerorganisation og målgruppen er altafgørende i forhold til projekternes bæredygtighed og den gensidige tillid.