Student Union Empowerment – projektbeskrivelse

Projektet Student Union Empowerment handler om at styrke universitetsstuderende i det nordlige Ghanas indflydelse på deres uddannelse.

Ghana har været et demokrati siden 1992, men den demokratiske kultur har kun i begrænset omfang spredt sig fra politiske liv til andre dele af samfundet. På uddannelsesområdet betyder det, at universiteterne ikke lader de studerende få indflydelse på undervisningen og øvrige forhold for de studerende.

Der findes en række studenterorganisationer på de ghanesiske universiteter, og formelt set er de studerende også repræsenteret i diverse råd og bestyrelser. I praksis vælger universiteternes ledelser dog ofte at gennemtrumfe beslutninger uden at inddrage de studerendes meninger, og studenterorganisationerne er for svage til at ændre ved dette. Det medfører udbredte frustrationer blandt de studerende, som også oplever, at deres uddannelser er ude af trit med de krav, som arbejdsmarkedet stiller.

Med projektet Student Union Empowerment arbejder AfriCAN via vores ghanesiske partnerorganisation derfor for at styrke studenterorganisationerne på University for Development Studies i Nordghana, så de bliver i stand til at tale de studerendes sag overfor myndigheder og universitetsledelsen. University for Development Studies har ca. 20.000 studerende fordelt på fire forskellige campusser.

Projektet er finansieret via midler fra Civilsamfundspuljen.