EduAfrica – projektbeskrivelse

EduAfrica ønsker at sikre uddannelse til alle med fokus på mellemlange og lange videregående uddannelser! 

Mange unge afrikanere har ikke mulighed for selv at betale for en videregående uddannelse, efter at de har færdiggjort high school.

De fleste stopper og ender i arbejdsløshed uden udsigt til en økonomisk stabil fremtid for både dem og deres familie.

EduAfrica vil støtte op om unge afrikanske studerende, som i forvejen er aktive i deres respektive lokalsamfund, ved at sponsorere deres uddannelse. Dette er samtidigt en investering i lokalsamfundene, hvor de studerende kan fungere som rollemodeller og initiativtagere til en lokalt forankret udvikling uden udenlandsk styring.

EduAfrica arbejder med en målgruppe som ikke særlig mange organisationer og NGO’er har fokus på – nemlig de studerende der søger en videregående uddannelse.

Mange organisationer og NGO’er arbejder med yngre børn og har deres fokus på basisuddannelse. AfriCAN ønsker med udviklingsprojektet EduAfrica at følge op på det gode arbejde som de andre NGO’er udfører. EduAfrica ønsker at udvide uddannelsesmulighederne til også at inkludere mellemlange og lange videregående uddannelser og derved sikre større muligheder for en bæredygtig fremtid.

AfriCAN vil sikre, at hver gang der opstartes en ung studerende i projektet, vil den studerende blive fulgt gennem hele studiet, så den enkelte støttes økonomisk og personligt. Dette sikrer, at den studerende fuldfører uddannelsen og skaber det størst mulige bidrag til sit lokalsamfund – også under uddannelsen.

EduAfrica er ikke et brandslukningsprojekt, men et projekt, der skal give unge afrikanske studerende, som allerede bidrager til lokalsamfundet, den økonomiske støtte, de mangler for at få en uddannelse.

Gennem uddannelse kan vi sammen skabe en bæredygtig fremtid, hvor også unge i Afrika vil være i stand til at skabe en fremtid for dem selv og deres land uden udenlandsk støtte.

 

EduAfrica er behjælpelig med et skub i den rigtige retning – hjælp til selvhjælp!