Samarbejdspartner – CSIF

Civil Society and Institutional Foundation (CSIF) er AfriCANs ghanesiske partnerorganisation, der står for den lokale ledelse og gennemførsel af projekterne EduAfrica og Student Union Empowerment.

CSIF er en paraplyorganisation bestående af 22 små og mellemstore ghanesiske ngo’er. CSIF blev grundlagt med det primære mål er at tjene som et talerør for sine medlemsorganisationer og støtte dem i deres udvikling og mobilisering af ressourcer. CSIF har imidlertid også en ambition om at bruge deres erfaring og ressourcer til at indgå som partner i lokale udviklingsprojekter. CSIF ønsker at støtte udviklingen i de nordlige regioner i Ghana ved at trække på sine medlemsorganisationers viden og erfaring fra udviklingsarbejde. Mange af disse har været aktive i op mod to årtier inden for forskellige områder som eksempelvis færdighedstræning, uddannelse, fortalervirksomhed, mikrolandbrug, mikrolån samt kvinder og unges selvstændiggørelse.

Desuden har CSIF et tæt samarbejde med de ghanesiske studenterforeningers moderorganisation, National Union of Ghana Studerende (NUGS). CSIF og AfriCAN gennemfører sammen projektet Student Union Empowerment (SUE), og de to projekter SUE og EduAfrica er naturligt forbundet med hinanden. Formålet med SUE-projektet er at styrke studenterorganisationerne og give dem en stærkere stemme i forhold til at kunne tale for en styrkelse af kvaliteten af de videregående uddannelser og at sikre beskæftigelsesmuligheder for færdiguddannede.

CSIF lægger stor vægt på værdier som lighed, ligeværdigt samarbejde og demokrati, hvilket også afspejles i et fokus på kønnenes ligestilling, som er fastsat i organisationens vedtægter for deres programmer samt for ledelsen og bestyrelsen. AfriCAN og CSIF har været i kontakt siden 2014. Et stærkt partnerskab mellem de to organisationer er blevet opbygget, og AfriCAN har stor tillid til CSIF’s evner og arbejdsmetoder. CSIF er en pålidelig og engageret partner i Ghana, hvilket muliggør et frugtbart samarbejde til glæde for unge ghanesere, der søger videregående uddannelse.